» Textbooks » Misterium Paschalne w liturgii
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Nowak Władysław (Fr)
Title: Misterium Paschalne w liturgii
Subheading: Skrypt dla Studium Licencjacko-Doktoranckiego Wydziału Teologii UWM
Publishing house: -
Publ. city: Olsztyn
Publ. year.: 2010
Pages: 198

Contents:
Terminologia Paschy
Pojęcie "Misterium Paschalne"
Misterium Paschalne w dokumentach Soboru Watykańskiego II
Pascha w Starym Testamencie
Święto Paschy w Nowym Testamencie
Chrześcijańskie obchodzenie Święta Paschy
Pascha wschodnia i Pascha zachodnia w II wieku
Od Wigilii Paschalnej do ustanowienia Triduum Paschalnego
Pascha w liturgii Kościoła
Pascha w sprawowaniu sakramentów
Misterium Paschalne w życiu chrześcijanina

Introduced: batczak (2011-09-27)
Modified: ostrowik (2019-07-14)