» Textbooks » Życie chrześcijanina z Chrystusem w...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Szmyd Gerard (Fr)
Title: Życie chrześcijanina z Chrystusem w kościele i liturgii
Subheading: Podręcznik do nauki religii rzymskokatolickiej dla I klasy gimnazjalnej
Publishing house: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Publ. city: Lwów
Publ. year.: 1937
Pages: 146

Contents:
Wstęp

Modlitwa prywatna i modlitwa liturgiczna

CZĘŚĆ I O ofierze Mszy św.

1. Służba Boża od czasów najdawniejszych do przyjścia Zbawiciela

2. Modlitwa i ofiara Jezusa Chrystusa

3. Ofiara bezkrwawa w Kościele świętym

4. Miejsce odprawiania Mszy św. - Sprzęty, szaty, naczynia i księgi liturgiczne

5. Obrzędy i modlitwy przy odprawianiu Mszy świętej

a) Msza katechumenów

b) Msza wiernych, czyli właściwa Ofiara

6. Rodzaje Mszy świętej

7. Język liturgiczny

8. Śpiew i muzyka kościelna

9. Sposób uczestniczenia we Mszy świętej

10. Ministrant i ministrantura

11. Znaczenie Eucharystii dla życia społecznego kościoła i dla życia osobistego wiernych

12. Parafialne nabożeństwo niedzielne i świąteczne

CZEŚĆ II O łasce Boskiej i Sakramentach św.

13. Życie nadprzyrodzone

14. Łaska Boska

15. O sakramentach świętych w ogólności

16. O sakramentach świętych w szczególności

a) Chrzest św.

b) Sakrament Bierzmowania

c) Najśw. Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej (Eucharystia)

d) Sakrament Pokuty

e) Sakrament Ostatniego Namaszczenia

f) Sakrament kapłaństwa

g) Hierarchia kościelna

h) Życie zakonne

i) Sakrament małżeństwa

17. Sakramentalia

18. Symbole chrześcijańskie

CZEŚĆ III Rok kościelny

19. Czasy święte u pogan

20. Rok święty w Starym Zakonie

21. Rok kościelny

22. Pierwsze święto kościelne

23. Rozwój roku kościelnego

24. Dzisiejszy układ roku kościelnego

25. Znaczenie roku kościelnego dla katolickiego życia religijnego

26. Szczegółowe wyjaśnienie roku kościelnego

a) Okres Bożego Narodzenia

b) Okres wielkanocny

CZEŚĆ IV Uroczystości i nabożeństwa kościelne poza rokiem kościelnym

27. Czas po Zesłaniu Ducha Świętego

28. Uroczystości Pańskie, Najśw. Panny Maryi, aniołów i świętych Pańskich

29. Dzień zaduszny

Pogrzeb chrześcijański

30. Modlitwa liturgiczna Kościoła św. i udział w niej wiernych

31. Prywatne nabożeństwa i modlitwy kościelne

32. Modlitwy prywatne i osobiste wiernych

DODATEK

Msza święta ku czci Najśw. Marii Panny, Królowej Polski

Nieszpory na uroczystość Najśw. Marii Panny, Królowej Polski

Spis rycin

Introduced: jeremiasz (2012-04-21)
Modified: ostrowik (2019-07-13)