» Textbooks » Jak pracować nad kazaniem
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Schwarz Alois (Fr)
Title: Jak pracować nad kazaniem
Original title: Praxis der Predigt-Erarbeitung,neue Homiletik
Translator: Krzysztof Zadarko
Publishing house: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 1993
Pages: 192
ISBN: 83-85706-24-0

Contents:
Słowo: Arcybiskup Stanisław Szymecki
Wprowadzenie do wydania polskiego
Przedmowa

1. Doświadczenie Słowa Bożego
1.1. Słowo Boga żywego, które wyzwala do życia
1.2. Głęboki szacunek dla mowy Bożej
1.3. Medytacyjne czytanie tekstu
2. Ujęcie orędzia biblijnego lub centralnego tematu teologicznego
2.1 Pierwotny cel przepowiadania
2.2. Czytanie komentarzy egzegetycznych i biblijno- teologicznych
2.3. Przekaz centralnych tematów teologicznych
2.3.1 Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
2.3.2. Świadectwo zmartwychwstania Jezusa
2.3.3. Orędzie o Ukrzyżowanym
2.3.4. Działanie Ducha Świętego
2.3.5. Świętowanie życia chrześcijańskiego
2.3.6. Świadectwo przeżywania wiary
2.3.7. Przekonujące wzory życia
2.4. Kazanie jako uczestnictwo w wierze Kościoła
2.5. Wzory kazań jako inspiracja i pomoc
3. Dialog ze słuchaczem
3.1. Uwarunkowania życiowe współczesnego człowieka
3.2. Problemy społeczne i pytania opinii publicznej
3.3. Problemy i oczekiwania związane z wiekiem słuchaczy
3.3.1. Dzieci podczas liturgii dorosłych
3.3.2. Młodzież w dialogu z Kościołem
3.3.3. Tęsknota dorosłych za pogłębieniem wiary
3.3.4. Zaproszenie poszukujących do źródła życia
3.3.5. Pogłębienie wiary u ludzi w podeszłym wieku
4. Formułowanie problemu słuchaczy oraz celów kazania
4.1. Formułowanie problemów słuchaczy
4.2. Formułowanie celu kazania
4.3. Precyzowanie zamysłu kazania
4.4. Refleksja nad kontrargumentami i zastrzeżeniami
5. Kształtowanie myśli kazania na płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej i praktycznego działania
5.1. Sprawdzić wartość informacyjną kazania
5.1.1. Ukazanie sensu i celu życia
5.1.2. Wieloaspektowość centralnej treści
5.1.3. Uwydatnić elementy katechetyczne
5.2. Przeżycia i doświadczenia wywołują emocjonalne zaangażowanie
5.2.1. Dać osobiste świadectwo
5.2.2. Głosić kazanie narracyjne
5.2.3. Przepowiadać obrazowo
5.3 Impulsy pośredniczą w życiu orędziem
5.3.1. Przepowiadać profetycznie
5.3.2. Zachęcać do działania
6. Liturgia jako miejsce kazania
6.1. Homilia podczas Eucharystii
6.1.1. Określenie pojęć
6.1.2 Homilia - element mistagogiczny liturgii
6.1.3. Homilia jako anamneza
6.1.4. Zbawczy charakter homilii
6.1.5. Homilia "dla uwielbienia Jego chwały"
6.2 Kazanie jako interpretacja ludzkich sytuacji: kazanie kazualne
6.3. Misja "posługi Słowa" - na mocy święceń
6.3.1. Kaznodzieja jako "dojrzała osobowość" powinien być zdolny do "spotkania"
6.3.2. Kaznodzieja potrafi przekazywać centralne tematy teologiczne
6.3.3. Kaznodzieja musi żyć wg Ewangelii i w osobistej więzi z Chrystusem
6.3.4. Kaznodzieja przez święcenia jest posłany do urzędowego przepowiadania
6.4 Posłanie i upoważnienie świeckich do głoszenia kazań
7. Plan kazania jako pomoc kaznodziejska
7.1. Wkład retoryki w lepsze porozumienie się między kaznodzieją i słuchaczem
7.1.1. Modele budowy skutecznych przemówień
7.1.2. Próba "mówienia w mysli" - "mowomyślenie"
7.2 Specyfika języka kazania
7.2.1.Środowiskowe bariery językowe
7.2.2.Fachowe wyrażenia teologiczne
7.2.3.Pojęcia abstrakcyjne
7.2.4.Reguły stylu
7.3. Rękopis kazania
8. Głoszenie kazania
8.1 Pulpit albo ambona jako miejsce głoszenia kazania
8.2 Godne i kompetentne głoszenie Ewangelii
8.3. Językowe środki wyrazu
8.3.1.Cechy języka mówionego
8.3.2. Technika mówienia jako środek pomocniczy
8.3.3. Mikrofon
8.4. Swoistość wymowy ciała
9. Praca po kazaniu
9.1. Rozmowy o kazaniu jako pomoc dla kaznodziei
9.2. Pomoce dla słuchaczy do rozmowy o kazaniu
9.3. Kontynuacja rozmów o wierze w rodzinach i grupach
10. Schemat pracy nad kazaniem
Zakończenie
Modlitwy głosicieli słowa Bożego
Aneksy

Notes:
Podręcznik homiletyki
Tłumaczenie polskie do druku przygotował zespół pod kierunkiem ks. Sławomira Kaweckiego w składzie: ks. Waldemar Wojdecki, ks. Krzysztof Zadarko (tłumaczenie) i ks. Jan Twardy (redakcja merytoryczna)

Introduced: custos (2012-07-03)
Modified: ostrowik (2019-07-13)