» Textbooks » Liturgika T. II
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Nadolski Bogusław (Fr, TChr)
Title: Liturgika T. II
Subheading: Liturgia i czas
Publishing house: Pallottinum
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 2013
Pages: 479
ISBN: 978-83-7014-711-2

Contents:
I. Misterium czasu

1. Formy czasu
Czas natury
Czas sakralny
Czas biblijny - święty czas
Czas Jezusa
Czas chrześcijański
Czas Kościoła
Czas liturgiczny

2. Koncepcje czasu

II. Święto - świętowanie - homo festivus

1. Chrystus wypełnieniem święta

2. Podział i rodzaje świąt
Święta faktu, święta idei, święta dewocyjne
Oktawy, wigilie świąt
Festa chori, festa fori

3. Etymologia słowa festum

4. Teologia laudis

5. Święto - związek z terminem

III. Rok liturgiczny

1. Nazwy

2. Początek roku liturgicznego

3. Kształtowanie się roku liturgicznego

4. Układ roku liturgicznego
Triduum Paschalne
Okres Wielkanocy
Okres Wielkiego Postu
Okres Narodzenia Pańskiego
Okres Adwentu
Okres (zwykły) w ciągu roku

5. Tydzień

6. Miesiąc

7. Kwartalne Dni Modlitw - otwarcie kwartałów

8. Niedziele Okresu Zwykłego (\"w ciągu roku\" - per annum)

9. Teologia roku liturgicznego
Sercem roku liturgicznego - misterium Chrystusa
Aktualizacja misterium \"dziś\" i \"teraz\"
Duch Święty sprawcą \"dziś\" i \"teraz\"
Chrystus - Pełnia czasu
Obecność misterium Chrystusa w roku liturgicznym
Rok liturgiczny a zwyczaje religijne

10. Pedagogia roku liturgicznego
Ekskurs: Źródła rachuby czasu
Rytmiczność roku liturgicznego

IV. Najstarszy i pierwszy dzień świąteczny - niedziela

1. Nazwa niedzieli

2. Powstanie niedzieli

3. Świętowanie niedzieli

4. Zobowiązanie do świętowania

5. Odpoczynek niedzielny
Rozumienie odpoczynku niedzielnego w Kościele
Teologiczne treści odpoczynku niedzielnego

6. Teologia niedzieli
Teologiczne treści niedzieli na podstawie jej nazw
Syntetyczne ujęcia teologii niedzieli

V. Zbawczy czyn Chrystusa (Misterium Paschalne) szczytem roku liturgicznego

A. Świętowanie Paschy w Kościele starożytnym
Rozwój świętowania Paschy

1. Wigilia Paschalna - matka wszystkich wigilii
Rozwój liturgii Wigilii Paschalnej
Struktura liturgii Wigilii Paschalnej po Vaticanum II

2. Wielki Tydzień i Triduum Paschalne
Powstanie Wielkiego Tygodnia
Święte Dni Paschalne - Święte Triduum Paschalne

3. Czas paschalny - Okres Wielkanocny
Wniebowstąpienie Pańskie
\"Święto stworzenia\"
Dni modlitw o urodzaje
Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
Niedziele Wielkanocy
Pascha w Kościele Wschodnim

B. Czas przygotowania do Wielkanocy - Wielki Post

1. Powstanie Wielkiego Postu

2. Początek, trwanie i zakończenie Wielkiego Postu

3. Rozwój liturgii wielkopostnej
Czynniki kształtujące liturgię Wielkiego Postu
Zwyczaje związane z okresem Wielkiego Postu

4. Liturgia wielkopostna po soborowej odnowie
Droga krzyżowa
Kalwarie

VI. Misterium Wcielenia Słowa Bożego

A. Uroczystość Bożego Narodzenia

1. Nazwy

2. Data powstania Bożego Narodzenia

3. Świętowanie Bożego Narodzenia

4. Charakter święta i jego teologiczne treści

5. Zwyczaje związane z Narodzeniem Pańskim
Żłóbek
Choinka
Wręczanie prezentów
Opłatek
Wolne miejsce przy stole
Kolędy

B. Uroczystość Objawienia Pańskiego - Epifania

1. Nazwy

2. Powstanie

3. Świętowanie Epifanii - Objawienia Pańskiego
Kościół wschodni
Kościół na Zachodzie

4. Teologiczne treści Epifanii

5. Zwyczaje związane z Epifanią
Błogosławienie domów
Błogosławienie wód Jordanu
Błogosławienie złota, kadzidła, mirry
Ogłaszanie daty Wielkanocy
Dramatyzacje

C. Święto Chrztu Pańskiego

D. Czas przygotowania - Adwent

1. Nazwy

2. Powstanie i rozwój

3. Świętowanie Adwentu i jego teologiczna treść

4. Roraty
Świeca adwentowa - roratka
Stowarzyszenia - bractwa
Wieniec adwentowy

VII. Święta Pańskie w Okresie Zwykłym

1. Święto Ofiarowania Pańskiego

2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

3. Uroczystość Najświętszej Trójcy

4. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Nazwy
Powstanie
Obchód święta

5. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

6. Święto Przemienienia Pańskiego

7. Święto Podwyższenia Krzyża

8. Święto dedykacji kościoła
Bazylika laterańska
Bazylika św. Piotra i Pawła
Bazylika NMP Większej

9. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

VIII. Misterium Chrystusa w świętych

A. Ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję
Podstawy kultu - Konstytucja i Kościele i o liturgii
Adhortacja Marialis cultus
Encyklika Redemptoris Mater
Kult Bogarodzicy w Kościołach niekatolickich

1. Maryja w planach Boga
Narodzenie NMP - Jutrzenki zbawienia
Niepokalane Poczęcie NMP zapoczątkowaniem nowego stworzenia
Maryja w Zwiastowaniu Pańskim wypełnieniem figur prorockich

2. Boże macierzyństwo Dziewiczej Maryi znakiem prawdy misterium przebóstwienia człowieka
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi uwidocznieniem prawdy mistycznego Wcielenia

3. Maryja w Kościele
Wniebowzięta Dziewica obrazem eschatycznej kondycji Kościoła
Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła
Maryja wzorem i świadkiem życia chrześcijańskiego w Kościele
NMP w stałych okresach roku liturgicznego
NMP w Ordo Missae
Antyfony maryjne
Miesiące poświęcone czci Bożej Rodzicielki
Modlitwa \"Anioł Pański\"
\"Pod Twoją obronę\"
Godzinki
Pieśń \"Bogurodzica\"
\"Magnificat\" - hymn maryjny
Koronacje obrazów Matki Bożej

B. Razem z aniołami w niebie wielbimy Boga na ziemi
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Wspomnienie Aniołów Stróżów

C. Z niezliczoną rzeszą świętych wychwalamy Boga

1. Sanctorale znakiem i świadectwem misterium paschalnego

2. Dlaczego czcimy świętych

3. Początki kultu świętych

4. Przyczyny rozwoju kultu świętych
Migracje
Kalendarze
Martyrologia
Relikwie
Obrazy
Literatura biograficzna

5. Kryzysy w rozwoju kultu świętych

6. Kult świętych i towarzyszące mu zwyczaje
(Barbara, Mikołaj, Łucja, Szczepan, Jan Apostoł, Sylwester, Walenty, Cyryl i Metody, Kazimierz, Józef, Urban, Jan Chrzciciel, Paweł i Piotr, Benedykt z Nursji, Brygida Szwedzka, Jakub Apostoł, Jan Maria Vianney, Teresa Benedykta od Krzyża, Wawrzyniec, Hildegarda z Bingen, Faustyna, Marcin, Cecylia, Andrzej Apostoł)

7. Przejawy kultu świętych
Imię
Homilie
Kanonizacje i beatyfikacje
Uroczystość Wszystkich Świętych
Sekwencje
Pielgrzymki
Eucharystia

8. Kult świętych w Kościołach niekatolickich
Kościół prawosławny
Kościół anglikański
Kościół protestanci niemiecki
Kościół protestancki we Francji
W islamie
W hinduizmie
W buddyzmie
W religiach chińskich

9. Tytuły świętych

10. Commune sanctorum - Msze wspólne o świętych

11. Odnowa rzymskiego kalendarza

12. Liturgiczna celebracja
Wstawiennictwo świętych
Uczty
Patroni

13. Założenia teologiczne kultu świętych

14. Święta afirmacji porządku stworzenia

Wspólna modlitwa ludu Bożego Liturgia Godzin

Bibliografia

IX. Liturgia Godzin

X. Fundamenty i początek Liturgii Godzin

XI. Liturgia Godzin w trzech pierwszych wiekach
Pora modlitwy
Uzasadnienie modlitwy w odpowiednich porach
Treść modlitwy
Wigilie

XII. Wspólna modlitwa Kościoła w wiekach IV-VI
Kształtowanie się typów oficjum
Cursus katedralny
Cursus monastyczny
Cursus monastyczny miejski
Oficja katedralne

XIII. Wzajemny wpływ cursus monachorum i cursus cathedralis, poszerzanie ilościowe LG, odejście od \"prawdy godzin\" i prywatyzacja oficjum
Ekskurs: Powstanie wigilii
Matutinum i laudes

XIV. Rozwój LG na Zachodzie

1. Reformy LG w XVI w.

2. Odnowa LG po Tridentinum

3. Odnowa za Piusa X

4. Wkład Piusa XII

5. Reforma Vaticanum II

6. Przygotowanie do odnowy

7. Struktura odnowionej LG
Ekskurs: Zobowiązanie do LG
Indywidualne odmawianie LG

XV. LG w Kościołach wschodnich

1. Oficjum w liturgiach: zachodnio-syryjskiej, armeńskiej i bizantyjskiej
Liturgia zachodniosyryjska
Liturgia armeńska
Liturgia bizantyjska

2. Oficjum w liturgiach: wschodnio-syryjskiej (asyro-chaldejskiej), koptyjskiej i etiopskiej
Liturgia koptyjska
Liturgia etiopska
Liturgia chaldejska

3. Fenomen LG poza chrześcijaństwem - islam

XVI. LG w niekatolickich wyznaniach na Zachodzie

1. LG w Kościele reformowanym

2. Oficjum w Wolnych Kościołach

3. LG we wspólnocie w Taizé

4. LG w Kościele anglikańskim

XVII. Elementy wspólnej modlitwy ludu Bożego
1. Psalmy
Chrystologizacja psalmów
Doksologia
Tituli psalmorum - tytuły psalmów
Antyfony
Kolekty psalmiczne
Sacrum silentium - święte milczenie
Układ psalmów
Sposób wykonywania psalmów

2. Pieśni (kantyki biblijne)

3. Hymny
Funkcje hymnu
Najważniejsi twórcy hymnów

4. Czytania biblijne

5. Czytania patrystyczne

6. Czytania hagiograficzne

7. Responsoria

8. Modlitwa Pańska

9. Modlitwy wstawiennicze

10. Modlitwa celebransa

XVIII. Teologia i duchowość LG

1. Przeobrażenia znaczenia oficjum

2. Teologia LG po Vaticanum II
Trynitarna struktura LG
LG wypełnieniem polecenia Chrystusa
LG sprawowaniem kapłaństwa wspólnego
LG modlitwą uwielbienia Boga przez Kościół

3. LG a Eucharystia

4. LG jako celebracja życia Chrystusa
Jutrznia
Nieszpory

5. Duchowość LG
Godzina czytań i Wigilia Paschalna
Modlitwa przedpołudniowa, południowa i popołudniowa
Modlitwa na zakończenie dnia (Kompleta)

6. Asceza LG

XIX. Celebracja LG

Indeks autorów
Indeks rzeczowy

Notes:
wydanie drugie uzupełnione

Introduced: (2013-10-25)