» Textbooks » Mały ceremoniał dla kleryków i...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Mueller Jan Chrzc. (Fr, T.J.)
Title: Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów
Original title: Zeremonienbüchlein
Translator: ks. prof. dr Antoni Prumbs
Publishing house: Wydawnictwo Seminarium Zagranicznego
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 1949
Pages: 442

Contents:
Wstęp

Ogólne reguły praktyczne

Rozdział pierwszy: Msza św.

I. Podział Mszy świętych

II. Zmienne części Mszy św.

§ 1. Msza z dnia
A. Ps. Judica, Introit, Gloria
B. Oracje
1. Ilośc oracyj
2. Komemoracje
C. Epistoła
D. Credo
E. Prefacja
F. Communicantes
G. Ostatnia Ewangelia

§ 2. Msze wotywne w ścisłym tego słowa znaczeniu
A. Ogólne uwagi
B. Msze wotywne uroczyste
C. Msze wotywne prywatne
D. Niektóre Msze wotywne w szczególności

§ 3. Msze wotywne w nieścisłym tego słowa znaczeniu
Pierwsza grupa: 5 wielkich świąt partykularnych
Druga grupa: święta, dawniej obchodzone w niedzielę
Trzecia grupa: święta, z którymi łączy się wielki konkurs ludu
Czwarta grupa: święta niższego rzędu, zbiegające się z świętem wyższego rzędu (okurencja)
Piąta grupa: Msza świąteczna zamiast Mszy wotywnej
Szósta grupa: Msza w dni ferie maiores i w niedziele
Siódma grupa: Msza w kościele obcym

§ 4. Msze żałobne
A. Ogólne przepisy
B. Tabela różnego rodzaju Mszy żałobnych
C. Trzy Msze w Dniu Zadusznym

III. Ryt cichej Mszy

A. Szczegółowy opis ceremonij cichej Mszy
B. Krótki przegląd cereminij
§ 1. Pokłony
§ 2. Układ rąk
§ 3. Układ oczu
§ 4. Głos

Dodatek: Instrukcja S.R.C. w sprawie indultu dla kapłanów słabo wzrokowych z dnia 12. I. 1921

IV. Uroczysta Msza (Missa sollemnis z asystą)
A. Bez wystawienia N. S.
§ 1. Przygotowania
§ 2. Ogólne prawidła
§ 3. Funkcje lewitów
§ 4. Funkcje prezbitera asystenta
§ 5. Funkcje celebransa
Dodatek I: Asysta podczas cichej Mszy biskupa
Dodatek II: Cicha Msza w obecności biskupa
B. Uroczysta Msza z asystą wobec wystawionego N. S.
§ 1. Wstępne uwagi, 40-godzinne nabożeństwo
§ 2. Ceremonie
Dodatek I: Ryt Mszy prywatnej wobec wystawionego N. S.
Dodatek II: Kilka wskazań, dotyczących wystawienia N. S.
C. Missa cantata (odnosi się także do naszej tzw. sumy)
Dodatek: Święcenie wody i aspersja

V. Uroczysta Msza żałobna z asystą
§ 1. Przygotowania
§ 2. Uwagi wstępne
§ 3. Szczegółowy opis funkcyj
§ 4. Absolutio i pogrzeb
Pogrzeb dzieci

Rozdział drugi: Nabożeństwa popołudniowe

I. Nieszpory
II. Kompleta
III. Nabożeństwa benedykcyjne (eucharystyczne)
A. Z asystą
§ 1. Paramenty
§ 2. Diakon (asystujący)
§ 3. Celebrans
B. Bez asysty
§ 1. Paramenty
§ 2. Ryt
C. Wystawienie N. S. w cyborium
Świece przy funkcjach liturgicznych

Rozdział trzeci: Osobne funkcje w roku kościelnym

Ogólne uwagi co do święcenia świec, popiołu i palm

I. Święcenie świec
A. Z asystą lewitów
§ 1. Uwagi wstępne
§ 2. Sama funkcja
B. Bez asysty
§ 1. Święcenie świec
§ 2. Procesja

II. Popielec i okres Wielkiego Postu w ogólności
§ 1. Święcenie popiołu
§ 2. Msza św. od Septuagezymy do Wielkanocy
§ 3. Zasłanianie obrazów

III. Niedziela Palmowa
A. Z asystą lewitów
§ 1. Przygotowania
§ 2. Paramenty
§ 3. Sama funkcja
B. Bez lewitów
§ 1. Święcenia palm
§ 2. Rozdawanie palm
§ 3. Procesja palmowa

IV. Matutinum Wielkiego Tygodnia
§ 1. Przygotowania
§ 2. Ryt

V. Ogólne uwagi co do Triduum sacrum
§ 1. Klękanie przed krzyżem w Wielkim Tygodniu
§ 2. Grób święty
§ 3. Niektóre przepisy

VI. Wielki Czwartek
A. Uroczysty ryt z asystą lewitów
§ 1. Przygotowania
§ 2. Msza św.
§ 3. Nieszpory
§ 4. Ryt przeniesienia cyborium
§ 5. Obnażenie ołtarzy
B. Ryt wielkoczwartkowy bez lewitów
§ 1. Msza św.
§ 2. Procesja

VII. Wielki Piątek
A. Uroczysty ryt z asystą lewitów
§ 1. Przygotowania
§ 2. Ryt
B. Ryt wielkopiątkowy bez lewitów

VIII. Wielka Sobota
Uwaga wstępna
A. Uroczysty ryt z asystą lewitów
§ 1. Przygotowania
§ 2. Ryt
B. Ryt wielkosobotni bez lewitów

IX. Dzień św. Marka i dni Krzyżowe

Rozdział czwarty: Sprawowanie Sakramentów św. i sakramentaliów

I. Udzielanie chrztu św.
§ 1. Przygotowania
§ 2. Pytania wstępne
§ 3. Ryt

II. Udzielanie Komunii św.
§ 1. W kościele – extra missam
§ 2. Komunia chorych – wiatyk

III. Sprawowanie Sakramentu Pokuty
Dodatek: absolucja generalna, udzielana świeckim tercjarzom

IV. Sprawowanie Sakramentu Ostatniego Namaszczenia
§ 1. Przygotowania
§ 2. Ryt
Dodatek: absolucja generalna in articulo mortis

V. Pobłogosławienie związku małżeńskiego

VI. O benedykcjach (sakramentaliach)

Rozdział V: Modlitwa brewiarzowa

Instrukcja, dotycząca modlitwy brewiarzowej

A. Układ i podział brewiarza
B. Rodzaje i części poszczególnych oficjów

I. Godziny kanoniczne

II. Prawidła co do okurencji i konkurencji oficjów

C. Jak odmawia się różnego rodzaju officia?
I. Officium wysokorzędnych świąt
1. Które święta?
2. Jak odmawia się officium tychże świąt?

II. Officium zwykłych świąt z 9 lekcjami
1. Które święta?
2. Jak odmawia się officium tychże świąt?

III. Officium świąt o 3 lekcjach
1. Officium święta prostego (fes tum simplex)
2. Officium S. Mariae in sabbato

IV. Officium niedzieli

V. Officium ferii (i wigilii)

VI. Officium zaduszne

D. Praktyczne uwagi do niektórych części officium
I. Komemoracje
II. Uwagi do matutinum
III. Uwagi do kompletorium
IV. Uwagi do niektórych godzin kanonicznych
V. Uwagi na poszczególne okresy Roku Kościelnego
1. Na Adwent
2. Na okres Wielkiego Postu
3. Na okres wielkanocny
VI. Kilka uwag o dyrektorium
Tabela do piątego rozdziału

Dodatek:
I. Obchód uroczystości Poświęcenia Kościoła – Święta tytularnego – Świąt Patronów miejscowych
II. Uroczystości Beatyfikacji i Kanonizacji
III. Kongresy eucharystyczne
IV. Uroczystości i Kongresy misyjne
V. Wizytacja biskupia i Bierzmowanie
Dodatek muzyczny
Spis rzeczy alfabetyczny

Introduced: jeremiasz (2014-02-10)