» Tools » Pisownia Słownictwa...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Tools

Details

Language: Polish
Type: Tools

Cathegory: dictionaries & lexicons
Author: Przybylska Renata
Alternative author: Przyczyna Wiesław
Title: Pisownia Słownictwa Religijnego
Publishing house: Biblos
Publ. city: Tarnów
Publ. year.: 2011
Pages: 132
ISBN: 978-83-733299-9-0
Series: Teolingwistyka
Series no.: 10

Contents:
WSTĘP

I. USTALENIA DOTYCZĄCE PISOWNI WIELKĄ LUB MAŁĄ LITERĄ
1. Nazwy osobowe
2. Nazwy świąt i dni świątecznych
3. Nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów
4. Nazwy okresów liturgicznych
5. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych nadane przez organizatorów
6. Tytuły utworów literackich i naukowych (książek, rozpraw, artykułów, wierszy, piosenek, pieśni, filmów, sztuk teatralnych), tytuły ich rozdziałów, tytuły programów telewizyjnych i radiowych, dzieł sztuki, zabytków językowych, dokumentów, nazwy witryn internetowych
7. Tytuły modlitw i nazwy modlitw
8. Nazwy celebracji liturgicznych i nabożeństw
9. Nazwy sakramentów i sakramentaliów
10. Nazwy godności, tytułów i urzędów
11. Nazwy członków i członkiń zakonów, zgromadzeń zakonnych i bractw
12. Nazwy wspólnot kościelnych, religijnych, związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych
13. Nazwy członków społeczności wyznaniowych
14. Nazwy ruchów i stowarzyszeń religijnych
15. Nazwy fundacji i akcji charytatywnych
16. Nazwy soborów, synodów i innych zorganizowanych zgromadzeń religijnych
17. Nazwy geograficzne
18. Nazwy budynków i innych obiektów
19. Nazwy wydarzeń zbawczych
20. Nazwy przedmiotów materialnych mających charakter symboli religijnych
21. Nazwy pojęć religijnych
22. Pisownia peryfraz, czyli wielowyrazowych nazw omownych
23. Pisownia przymiotników pochodnych od nazw własnych
24. Nazwy nagród i odznaczeń

II. INNE USTALENIA ZWIĄZANE Z PISOWNIĄ
1. Pisownia skrótów i skrótowców
2. Użycie łącznika (dywizu)

III. PROBLEMY POPRAWNOŚCIOWE
1. Poprawność słowotwórcza
2. Wahania w odmianie wyrazów
3. Błędne użycia słów i konstrukcji składniowych
4. Poprawne użycie słów i wyrażeń

IV. INDEKS CYTOWANYCH PRZYKŁADÓW

Notes:
Redaktor serii: Wiesław Przyczyna
Komisja Języka Religijnego PAN, ul. Szujskiego 4, 31-123 Kraków, http://www.rjp.pan.pl. e-mail:kjr@pan.pl

Introduced: custos (2012-06-28)